சம்பியன் கிண்ணத்தை சுவீகரித்தது ஈஸ்வரன் அணி ….!! – scoreheros.com

சம்பியன் கிண்ணத்தை சுவீகரித்தது ஈஸ்வரன் அணி ….!!

வவுனியா மாவட்ட உதைபந்தாட்ட சங்கத்தின் ஏற்ப்பாட்டில் IOM நிறுவனத்தின் அனுசரணையில் நடாத்தப்பட்ட உதைபந்தாட்ட சுற்று போட்டியில் அண்மையில் நடைபெற்ற இறுதி ஆட்டத்தில் வடதாரகை அணியை எதிர்த்து ஈஸ்வரன் அணி மோதியது.

ஆட்ட நேர முடிவில் 01:00 என்ற கோல் கணக்கில் ஈஸ்வரன் அணி வெற்றி பெற்று சம்பியனானது.

ஈஸ்வரன் அணி சார்பாக மிதுர்சன் ஒரு கோலை பெற்று கொடுத்தார்.

இப் போட்டியின் ஆட்டநாயகனாக மிதுர்சன் தெரிவு செய்யப்பட்டார்.

ஈஸ்வரன் அணிக்கு எமது வாழ்த்துக்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *